Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση

Άρθρο

Η Γερμανία και η Ελλάδα εργάζονται μαζί πάνω σε προγράμματα, τα οποία πρόκειται να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών στο χρόνο δομών στην Ελλάδα και στην ανάδειξη μελλοντικών προοπτικών, ιδιαίτερα για τους νέους.

Η Γερμανία και η Ελλάδα εργάζονται μαζί πάνω σε προγράμματα, τα οποία πρόκειται να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, στη δημιουργία βιώσιμων και ανθεκτικών στο χρόνο δομών στην Ελλάδα και στην ανάδειξη μελλοντικών προοπτικών, ιδιαίτερα για τους νέους.

Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση
Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση© Colourbox

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχει δεσμευθεί η ελληνογερμανική εταιρική σχέση, η οποία ξεκίνησε το 2010 ως πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου κ. Άνγκελα Μέρκελ και του τότε Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου. Από γερμανικής πλευράς συμμετέχουν πολυάριθμα ομοσπονδιακά υπουργεία σε αυτήν την εταιρική σχέση.

Κοινά προγράμματα εξελίσσονται, όταν η ελληνική πλευρά διακρίνει την ύπαρξη ανάγκης για συνεργασία και η γερμανική πλευρά μπορεί να προσφέρει στον συγκεκριμένο τομέα την απαραίτητη τεχνογνωσία. Από τον Σεπτέμβριο του 2010, στην Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση προσμετρώνται η εκτεταμένη γερμανική δραστηριοποίηση στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης (Task-Force) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα και η συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Γερμανοί και Έλληνες εργάζονται μαζί πάνω σε θέματα, όπως η μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης ή ακόμα η έρευνα και η καινοτομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί υπό μορφή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω κοινών εργαστηρίων (workshops) ή μακροχρόνιων κοινών προγραμμάτων.

Υγεία, έρευνα και διοικητικές μεταρρυθμίσεις

Das Deutsch-Griechische Forschungsprogramm setzt wegweisende Impulse
Ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel με τον Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη.© www.bmbf.de

Η εκτενής συνεργασία στον τομέα της υγείας από το 2013 συνεχίζεται σήμερα στο πλαίσιο της καθιέρωσης των ιατρικών πρωτοκόλλων (DRG) στην Ελλάδα.

Τον Ιανουάριο του 2014 ξεκίνησε η προώθηση περισσοτέρων από είκοσι διμερών ερευνητικών προγραμμάτων στο πλαίσιο μία ελληνογερμανικής ερευνητικής συνεργασίας. Με χρηματοδότηση πάνω από 10 εκ. Ευρώ και από τις δύο πλευρές θα επιδοτηθούν για δύο χρόνια προγράμματα στον τομέα της υγείας και έρευνας, στη βιοοικονομία, στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, στη νανοτεχνολογία, τη φωτονική, καθώς και στις θετικές και θεωρητικές επιστήμες. Η έρευνα στον τομέα της ενέργειας βρίσκεται ιδιαίτερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Έτσι πρόκειται ενδεικτικά να αναπτυχθούν νέου είδους υλικά για ηλιακές κυψέλες και να εκπονηθεί ένα σχέδιο για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ευέλικτου φορτίου.

Για τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, ο Γερμανικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) διεξήγαγε μεταξύ Νοεμβρίου 2013 και Αυγούστου 2014 ένα πιλοτικό πρόγραμμα σε πέντε ελληνικούς δήμους, εστιάζοντας στη βελτίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κατάρτισης του προσωπικού. Ένα διάδοχο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην υλοποίηση και εμβάθυνση των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ενεργή στήριξη για τη μείωση της ανεργίας: συνεργασία στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των υπηρεσιών απασχόλησης

Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας

BA & ΟΑΕΔ: Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας
BA & ΟΑΕΔ: Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της ανεργίας© www.arbeitsagentur.de

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Structural Reform Support Service», η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας (BA) συνεργάζεται από το 2017 με τη γαλλική υπηρεσία απασχόλησης «Pôle Emploi» ενώ από τα τέλη του 2012 συνεργάζεται με τους βρετανούς και σουηδούς εταίρους του ελληνικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Η αναδιάρθρωση (re-engineering) του ΟΑΕΔ βοηθά στην καταπολέμηση της δομικής μαζικής ανεργίας στην Ελλάδα. Μία σύγχρονη υπηρεσία απασχόλησης είναι σημαντική λόγω μεγάλης ανόδου της ανεργίας. Για τον σκοπό αυτόν θα δημιουργείται ένα αποτελεσματικό προφίλ των δικαιούχων κοινωνικής στήριξης και μία καλύτερη συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Οι τομείς συνεργασίας της BA και του ΟΑΕΔ αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Performance Management

Ο ΟΑΕΔ καθιερώνει ένα σύστημα στοχοθέτησης. Η πρώτη στοχοθετημένη συμφωνία για το έτος 2018 έγινε βάσει πέντε δεικτών: αριθμός των ενσωματώσεων, μέσος όρος διάρκειας επεξεργασίας έως την έγκριση του επιδόματος ανεργίας, αριθμός εγγραφών στις επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑΣ), αριθμός σπουδαστών σε επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις, ποσοστό πελατών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι «πολύ» ή «αρκετά» ευχαριστημένοι με τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

  • Επικοινωνία (εντός και εκτός του ΟΑΕΔ)

Προς το παρόν υπάρχει μία ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης εντός του ΟΑΕΔ με τη στήριξη της ΒΑ για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ και εντός της κεντρικής υπηρεσίας, των περιφερειακών διευθύνσεων, καθώς και των γραφείων εύρεσης εργασίας.

  • Human Resources / εσωτερική επικοινωνία

Η ΒΑ στηρίζει τον ανασχεδιασμό του οργανογράμματος του ΟΑΕΔ και την ανασυγκρότηση μίας «Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού» με αποσαφήνιση των τομέων αρμοδιότητας, των διοικητικών δομών και της περιγραφής των θέσεων εργασίας. Για τον σκοπό αυτόν εκπονήθηκε ένα νέο οργανόγραμμα. Επιπρόσθετα, οι εμπειρογνώμονες της ΒΑ συμβουλεύουν τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης του τομέα «Στρατηγικός Σχεδιασμός» για την ανάπτυξη της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής πολιτικής των ελληνικών υπηρεσιών απασχόλησης.

  • Προβλέψεις σχετικά με την αγορά εργασίας / Μέτρα

Επί του παρόντος δίνεται έμφαση στην επιθυμία για αξιόπιστες προβλέψεις σχετικά με την αγορά εργασίας. Μέσω του LMI (Labour Market Intelligence) θα δίνονται αξιόπιστες προγνώσεις για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα θα λαμβάνονται μέτρα, τα οποία θα οδηγούν στη μείωση της υψηλής ακόμα ανεργίας στην Ελλάδα.

Μείωση της ανεργίας των νέων και πρόληψη της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στην Ελλάδα

Duale Ausbildung: Botschafter Plötner besucht die Berufsschule in Heraklion.
Δυϊκή επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού: Ο Πρέσβης κ. Πλότνερ επισκέπτεται τους σπουδαστές του δεύτερου έτους διεξαγωγής του προγράμματος MENDI στη σύγχρονη σχολή επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ στο Ηράκλειο.© www.oaed.gr

Για τη βελτίωση της παροχής ρευστότητας σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η Γερμανία στηρίζει την σύσταση ενός ταμείου προώθησης και ανάπτυξης (Institution for Growth). Η Γερμανία παρέχει μέσω της Γερμανικής Αναπτυξιακής Τράπεζας KfW στο Institution for Growth από κοινού με την Ελλάδα 110 εκ. Ευρώ. Αυτή η χρηματοδότηση πρόκειται να δοθεί από το Αναπτυξιακό Ταμείο σε επιλεγμένες τράπεζες στην Ελλάδα για τη στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW παρείχε τεχνική βοήθεια στον τομέα αυτό.

Η Ελλάδα και η Γερμανία εργάζονται από τα τέλη του 2012 μαζί για τη στήριξη των δομών της δυϊκής επαγγελματική εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης έχουν διεξαχθεί μελέτες σκοπιμότητας από τον Δεκέμβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2014, οι οποίες ασχολούνται με τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των δομών της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (περαιτέρω πληροφορίες στο www.bibb.de). Ένα άλλο παράδειγμα της συνεργασίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, είναι το πιλοτικό πρόγραμμα MENDI για τη δημιουργία προγραμμάτων δυϊκής επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού στην Αθήνα και το Ηράκλειο που δημιουργήθηκε το 2013 (περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα MENDI στο http://project-mendi.eu). Στο πλαίσιο του προγράμματος VETnet ('German Chambers worlwide network for cooperative, work-based Vocational Education & Training') το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο διευρύνει τις δραστηριότητες του στον τομέα της δυϊκής εκπαίδευσης.

Κατά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τρεις γερμανοί εμπειρογνώμονες του Γερμανικού Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) συμβουλεύουν την ελληνική κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο του 2013 στο πλαίσιο διετούς προγράμματος. Πρόκειται κυρίως για τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος προώθησης και τη βελτίωση των συνθηκών για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Λόγω των προκλήσεων στα πεδία της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης (BMAS) συμφώνησαν τον Αύγουστο του 2014 να αναπτύξουν μία εταιρική σχέση για μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα και σε αυτόν της αγοράς εργασίας.

Εταιρικές σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων

Deutsch-Griechische Versammlung IV in Nürnberg
Η 4. Ελληνογερμανική Συνέλευση στη Νυρεμβέργη: Μαζί τα καταφέρνουμε© Romeo Deischl

Ένας ακόμα πυλώνας της ελληνογερμανικής εταιρικής σχέσης είναι η συνεργασία σε επίπεδο Δήμων και Περιφερειών μέσω της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV). Αυτή δημιουργεί ένα δίκτυο εκπροσώπων των κοινοτήτων της κοινωνίας των πολιτών και της οικονομίας. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γερμανών και ελλήνων δημάρχων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής αυτής σχέσης.

Δύο γραφεία δημάρχων, που διευθύνονται από κοινού στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένα νέο γραφείο δημάρχου στη Στουτγάρδη συντονίζουν αποστολές συμβουλευτικού χαρακτήρα και ενημερωτικά ταξίδια. Θέματα κεντρικού ενδιαφέροντος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελούν η διαχείριση των αποβλήτων, η αγροτική οικονομία, η δυϊκή επαγγελματική εκπαίδευση με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας, οι πρωτοβουλίες προώθησης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο, καθώς και οι συνεργασίες στον τομέα της ενέργειας σε επίπεδο δήμων και περιφερειών.

Ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Δικτύου «Περιφέρειες, πόλεις, άνθρωποι»

Στήριξη της ανταλλαγής των νέων

Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.
Υπογραφή της κοινής δήλωσης πρόθεσης για την ίδρυση Ελληνο-Γερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.© Guido Bergmann

Παρουσία του Ομοσπονδιακού Προέδρου κ. Γιόαχιμ Γκάουκ και του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια υπεγράφη στις 12 Σεπτεμβρίου 2014 στο Βερολίνο μία κοινή δήλωση πρόθεσης για τη σύσταση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Τη δήλωση αυτή είχαν συνυπογράψει η Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας κ. Μανουέλα Σβέσιγκ και ο Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Βερολίνο κ. Παναγιώτης Ζωγράφος στο Ανάκτορο Bellevue.

Παράλληλα με τη σύσταση του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας» εντείνεται και η ανταλλαγή των νέων με την Ελλάδα. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις γνωριμίας και εργασίας. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεότητας στηρίζει την ανταλλαγή εμπειριών με και μεταξύ παραγόντων για να συμπεριληφθούν στη σύσταση του Ιδρύματος. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε και το blog www.agorayouth.com

Επιστροφή στην αρχική σελίδα