Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Μεταγενέστερη δήλωση γέννησης στο εξωτερικό (δήλωση γέννησης)

ein Monat altes Baby, one month old baby

ein Monat altes Baby | one month old baby | Verwendung weltweit, © blickwinkel

Άρθρο

Επιθυμείτε να δηλώσετε τη γέννηση του παιδιού σας σε γερμανικό μητρώο γεννήσεων και να αιτηθείτε ένα γερμανικό πιστοποιητικό γέννησης; Εδώ θα βρείτε όλες τις πληροφορίες:

Αίτηση για μεταγενέστερη δήλωση γέννησης

Η μεταγενέστερη δήλωση γέννησης τέκνου στο εξωτερικό γερμανών/ίδων υπηκόων δεν συντελείται υποχρεωτικά μέσω των γερμανικών υπηρεσιών, αλλά έπειτα από υποβολή αίτησης σε μία γερμανική διπλωματική αντιπροσωπεία. Λόγω της εν μέρει διαφορετικής απόδοσης των ίδιων ονομάτων στην Ελλάδα και στη Γερμανία, η δήλωση ονόματος γίνεται ταυτόχρονα, έτσι ώστε στο πλαίσιο της προξενικής πράξης να μπορεί για παράδειγμα να εκδοθεί ένα παιδικό διαβατήριο. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αίτησης για την έκδοση του πρώτου παιδικού διαβατηρίου θα βρείτε εδώ.

Σε ποιές περιπτώσεις μία μεταγενέστερη δήλωση είναι σημαντική και υποχρεωτική;

Η μεταγενέστερη δήλωση συνιστάται ιδιαιτέρως όταν είναι δύσκολο να ανακτηθεί το πιστοποιητικό γέννησης του εξωτερικού ή όταν αυτό αναγνωρίζεται μόνο με επικύρωση ή με επισημείωση της Χάγης από τις γερμανικές υπηρεσίες.

Πλεονεκτήματα της μεταγενέστερης δήλωσης

Εάν η γέννηση στο εξωτερικό δηλώθηκε μεταγενέστερα στη Γερμανία, μπορεί κανείς να καταθέσει αίτηση ανά πάσα στιγμή για την απόκτηση πιστοποιητικού γέννησης στο αντίστοιχο ληξιαρχείο. Έτσι μειώνονται τα έξοδα και η χρονοβόρα διαδικασία κατά την αίτηση έκδοσης νέων διαβατηρίων, για σύναψη γάμου και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, για τα οποία πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό γέννησης. 

Ποιός μπορεί να αιτηθεί τη μεταγενέστερη δήλωση στη Γερμανία;

 • Οι γονείς που ασκούν την επιμέλεια μπορούν να υποβάλλουν από κοινού αίτηση για το παιδί τους
 • Το ενήλικο τέκνο που έ χει ολοκληρώσει το 18ο ηλικιακό έτος δικαιούται να υποβάλλει μόνο του αίτηση.

Ποιό ληξιαρχείο είναι αρμόδιο για τη μεταγενέστερη δήλωση;

Αρμόδιο ληξιαρχείο για την επεξεργασία της δήλωσης γέννησης στο γερμανικό μητρώο γεννήσεων είναι από την 1η Νοεμβρίου 2017 το ληξιαρχείο του τωρινού ή του τελευταίου τόπου διαμονής του τέκνου ή του προσώπου που δικαιούται να υποβάλλει αίτηση (γονείς, σύζυγος ή σύντροφος, τέκνα). Στην περίπτωση που δεν υπήρξε ποτέ μόνιμη κατοικία ή συνήθης διαμονή στη Γερμανία, τότε αρμόδιο είναι του ληξιαρχείο Ι στο Βερολίνο.

Χρόνος επεξεργασίας

Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα δεν ασκούν καμία επιρροή στον χρόνο επεξεργασίας αιτημάτων από τα γερμανικά ληξιαρχεία και ως εκ τούτου δεν μπορούν να δώσουν καμία πληροφορία για την πορεία εξέλιξης της διαδικασίας. Για την επεξεργασία της δήλωσης της γέννησης στο ληξιαρχείο Ι στο Βερολίνο απαιτούνται προς το παρόν 37 μήνες (τελευταία ενημέρωση 31.03.2022).

Ποιά έγγραφα είναι απαραίτητα;

 • Ευανάγνωστα συμπληρωμένο έντυπο αίτησης. Το έντυπο αίτησης για μεταγενέστερη δήλωση γέννησης θα το βρείτε εδώ
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού με το μικρό όνομα και την ώρα γέννησης
 • Έγκυρα διαβατήρια ή έγκυρες ταυτότητες των γονέων
 • Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των γονέων. Επισήμανση: Εφόσον είστε κάτοχος γερμανικής ληξιαρχικής πράξης γέννησης, οφείλετε να την προσκομίσετε!
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων του παιδιού
 • Σε περίπτωση συμβολαιογραφικής σύναψης συμφώνου συμβίωση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο: Ληξιαρχική πράξη δήλωσης του συμφώνου συμβίωσης των γονέων
 • Σε περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι παντρεμένοι ή παντρεύτηκαν μετά τη γέννηση του παιδιού, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:
  • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης πατρότητας
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου με σημείωση σχετικά με την αναγνώριση πατρότητας
 • Πράξη απόκτησης της γερμανικής ιθαγένειας του ενός γονέα («έγγραφο πολιτογράφησης»), κατά περίπτωση.

Στο ραντεβού θα πρέπει να φέρετε μαζί σας όλα τα άνω αναφερθέντα έγγραφα στο πρωτότυπο και σε δύο αντίγραφα. Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας ότι τα έγγραφα δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των έξι μηνών. Ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από μία μετάφραση στη γερμανική γλώσσα. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες επικυρώνουν τις φωτοτυπίες.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, το αρμόδιο ληξιαρχείο μπορεί να ζητήσει την υποβολή πρόσθετων εγγράφων!

Τέλη

Τα τέλη, τα οποία πρέπει να καταβληθούν κατά την υποβολή αίτησης απευθείας στη διπλωματική αντιπροσωπεία για την επικύρωση υπογραφής, ανέρχονται στα 79,57 Ευρώ. Επιπλέον, για την επικύρωση φωτοτυπιών καταβάλλονται 25,38 Ευρώ (Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα) ή 28,50 Ευρώ (Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης).

Τα τέλη για τη μεταγενέστερη δήλωση γέννησης διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε Ομόσπονδο Κρατίδιο. Ελλείψει στοιχείων δεν μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες για το ύψος των τελών, εκτός από αυτές για τα ληξιαρχεία του Βερολίνου. Εκεί, το τέλος για τη μεταγενέστερη δήλωση γέννησης κυμαίνεται μεταξύ 80 και 160 Ευρώ. Η γερμανική ληξιαρχική πράξη γέννησης κοστίζει 12 Ευρώ. Παρακαλείστε να πληροφορηθείτε απευθείας από το τοπικό σας αρμόδιο ληξιαρχείο το ύψος των τελών. Το ποσό πρέπει να καταβληθεί στο αντίστοιχο ληξιαρχείο κατόπιν κλήτευσης. Θα κληθείτε να πληρώσετε κατά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση ή με τα έγγραφα προς υποβολή, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην αρμόδια για εσάς διπλωματική αντιπροσωπεία.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα