Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Δήλωση σχετικά με τη συγκέντρωση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

25.05.2018 - Άρθρο

Οι κάτωθι υποδείξεις αποσκοπούν στο να σας ενημερώσουν, πότε και ποια δεδομένα συγκεντρώνουμε σε αυτήν την ιστοσελίδα και πώς τα χρησιμοποιούμε.

1.    Πληροφορίες για την αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

α.    Παρακάτω σας ενημερώνουμε για την συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Προσωπικά δεδομένα αποτελούν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία αφορούν εσάς προσωπικά, όπως π.χ. όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, συμπεριφορά του χρήστη.

β.    Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας αποθηκεύονται τα στοιχεία που δηλώνετε (το όνομά σας και/ή η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου σας), καθώς και τα διαβιβαζόμενα στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών στοιχείων), που αποσκοπούν στην επικοινωνία και επεξεργασία του αιτήματός σας. Η αποθήκευση ακολουθεί τις αρχές των ισχυόντων προθεσμιών για την τήρηση εγγράφων σύμφωνα με την οδηγία αρχειοθέτησης, η οποία συμπληρώνει τον Κοινό Κανονισμό των Ομοσπονδιακών Υπουργείων. Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο ε του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των δεδομένων (BDSG). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που έχουν διαβιβασθεί από εσάς, είναι απαραίτητη για την επικοινωνία και την επεξεργασία του αιτήματός σας.


2.    Ανάλυση χρήσης

α.    Κάθε φορά που ένας χρήστης αποκτά πρόσβαση στο διαδικτυακό περιεχόμενο της ιστοσελίδας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών και κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση σε κάποιο αρχείο, η διαδικασία αυτή τυγχάνει προσωρινής επεξεργασίας και αποθήκευσης σε ένα αρχείο συμβάντων (log file).
Το εργαλείο ανίχνευσης (tracking tool), το οποίο χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις χρήσης είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να μην αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα του χρήστη. Επιπρόσθετα, η διαδικτυακή σας διεύθυνση (IP-Adress) καθίσταται ανώνυμη, έτσι ώστε να μην μπορούν να την ανιχνεύσουν άλλοι επισκέπτες του ιστότοπου. Συγχρόνως μηδενίζονται τα δύο τελευταία ψηφία της οκτάδας της διαδικτυακής διεύθυνσης.
Το εργαλείο ανίχνευσης (tracking tool) λειτουργεί στον προσωπικό διακομιστή (server) σε μία ασφαλή και μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών (BSI) πιστοποιημένη διαδικτυακή ζώνη, ώστε να μην διαρρέουν προς τα έξω δεδομένα ανίχνευσης. Επιπρόσθετα, εάν δεν επιθυμείτε να καταγράφεται ή να αναλύεται η δραστηριότητά σας στην ιστοσελίδα, μπορείτε στις ρυθμίσεις του διακομιστή σας να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Do-Not-Track». Με τη διαβίβαση ενός εναλλακτικού διακομιστή δίνεται στην ιστοσελίδα το σήμα, εάν ο επισκέπτης επιθυμεί ή όχι να καταγραφεί από το εργαλείο ανίχνευσης.

Για να πληροφορηθείτε τις απαραίτητες ενέργειες στον διακομιστή σας, πληκτρολογήστε π.χ. στη μηχανή αναζήτησης „activate do not track [όνομα του διακομιστή σας]“

β.    Τα ακόλουθα δεδομένα συλλέγονται μέσω του JavaScript-Tracking:

•    Request (όνομα του ζητούμενου αρχείου), ημερομηνία και ώρα του request
•    Browsertyp/ -version (π.χ.: Internet Explorer 11)
•    Γλώσσα Browser (π.χ.: Γερμανικά)
•     Xρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα (π.χ.: Windows 10)
•    Tύπος συσκευής, μοντέλο συσκευής, μάρκα συσκευής
•    Ανάλυση της οθόνης
•    Xρησιμοποιούμενα Plugins: (π.χ. Flash, Java)
•    Referrer URL (η προηγούμενη επισκεπτόμενη σελίδα)
•    Aνώνυμη διαδικτυακή διεύθυνση (IP-Adress)
•    Χώρα και περιοχή, από όπου προέρχεται το Request  
•    Downloads
•    Klicks
•    Αριθμός των απεσταλμένων εντύπων (ανεξαρτήτως από τον προσδιορισμό των στόχων)

3.    Χρήση των Cookies

Κατά την πρόσβαση στην εκάστοτε ιστοσελίδα ενεργοποιούνται τα λεγόμενα προσωρινά cookies, που διευκολύνουν την πλοήγηση. Τα cookies αυτά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα και απενεργοποιούνται μετά την εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ιστότοπου. Τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται και κατά την χρήση του καλαθιού αγορών. Και αυτά απενεργοποιούνται μετά την εγκατάλειψη του συγκεκριμένου ιστότοτου.
Δεν χρησιμοποιείται καμία τεχνολογία όπως Java applets ή activeX controls που να επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικτυακής συμπεριφοράς του χρήστη.
Οι ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δηλώνονται στο πλαίσιο ερευνών ή παραγγελίας ενημερωτικού υλικού, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αλληλογραφία και την αποστολή του υλικού προς τον χρήστη.

4.    Αποστολή-Ενημερωτικό δελτίο

α.    Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο μας, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τις δραστηριότητες των γερμανικών αποστολών στην Ελλάδα.

β.    Για την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας, χρησιμοποιούμε την επονομαζόμενη διαδικασία «Double-opt-in». Αυτό σημαίνει ότι, μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση με την παράκληση να μας επιβεβαιώσετε ότι επιθυμείτε την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης στο σύνδεσμο, που βρίσκεται στο μήνυμα, θα αποθηκευτεί η ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, στην οποία θα αποστέλλεται το ενημερωτικό δελτίο, για όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της προσφορά μας σχετικά με αυτό. Η επεξεργασία θα γίνει βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο α του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Εάν δεν επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας εντός 24 ωρών, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν αυτομάτως.  

γ.    Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου και να ακυρώσετε τη συνδρομή σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ανάκλησή σας επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο σε κάθε μήνυμα, που αποστέλλεται με το ενημερωτικό δελτίο.


5.    Χρήση plug-in μέσων κοινωνικής

α.    Επί του παρόντος χρησιμοποιούμε τα εξής plug-in μέσων κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Twitter, Instagram και Youtube (Google). Χρησιμοποιούμε την επονομαζόμενη επιλογή των δύο κλικ. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας, αρχικά δεν αποστέλλονται επί της αρχής προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους των plug-in. Μόνο εάν επιλέξετε το πλήκτρο ενεργοποίησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μεταβιβάζονται προσωπικά σας δεδομένα στον εκάστοτε πάροχο του plug-in, όπου και αποθηκεύονται (για αμερικανούς παρόχους στις ΗΠΑ). Χρησιμοποιούμε plug-in μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε μέσω της αλληλεπίδρασης με εσάς και άλλους χρήστες, να καταστήσουμε πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενό μας. Νομικά η χρήση των plug-in κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο ε του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) σε συνδυασμό με το § 3 του άρθρο 3 του Ομοσπονδιακού Νόμου για την Προστασία των δεδομένων (BDSG).

β.    Θα θέλαμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύουν τα δεδομένα των χρηστών τους (π.χ. προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση ΙΡ κ.λπ.) αναλόγως με τις οδηγίες τους περί χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι τα χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube (Google).

γ.    Δεν ασκούμε καμία επιρροή στη συλλογή και την περαιτέρω χρήση των δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σε ποιο μέρος και για πόσο χρόνο αποθηκεύονται, εάν τα δίκτυα συμμορφώνονται με την υπάρχουσα υποχρέωση διαγραφής των δεδομένων, σε τι είδους αξιολογήσεις και συνδέσεις υποβάλλονται τα δεδομένα αυτά αλλά και σε ποιους μεταβιβάζονται.

δ.    Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να ελέγξετε ενδελεχώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δηλώνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Εάν δεν επιθυμείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της επικοινωνίας με την ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με άλλους τρόπους, όπως π.χ. μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.


6.    Τα Δικαιώματά σας

α.    Ενώπιών μας διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

•    Δικαίωμα ενημέρωσης, αρθ. 15 ΓΚΠΔ
•    Δικαίωμα διόρθωσης, αρθ. 16 ΓΚΠΔ
•    Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), αρθ. 17 ΓΚΠΔ
•    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, αρθ. 18 ΓΚΠΔ
•    Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, αρθ. 21 ΓΚΠΔ
•    Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, αρθ. 20 ΓΚΠΔ

β.    Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

γ.    Έχετε, επιπλέον, το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προσωπικών δεδομένων για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς (αρθ. 77 ΓΚΠΔ).


Επιστροφή στην αρχική σελίδα