Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Όλοι μαζί

Minister of State Michael Roth

Minister of State Michael Roth, © Thomas Koehler/photothek.de

30.06.2020 - Ονομαστικό άρθρο

Οι καιροί μας απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Στον απόηχο της πανδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ενωση απέδειξε ήδη την ικανότητά της να υιοθετεί επείγοντα, αποφασιστικά και εκτεταμένα μέτρα. Ας μην γελιόμαστε όμως, ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς, ενώ οι επιλογές των ερχόμενων μηνών θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις για το μέλλον της Ευρώπης.

Σε αυτή την καθοριστική στιγμή στην ιστορία της Ε.Ε., Γερμανία, Πορτογαλία και Σλοβενία αναλαμβάνουν από την 1η Ιουλίου τις τρεις διαδοχικές εξάμηνες προεδρίες του Συμβουλίου της Ενωσης. Για τους ερχόμενους 18 μήνες, οι τρεις προεδρίες θα είναι υπεύθυνες όχι μόνο για την ταχεία, εντατική και συνεκτική ανάκαμψη από την κρίση, αλλά και για την τοποθέτηση των βάσεων για μια κλιματικά υπεύθυνη, ψηφιακή, παγκόσμια και κοινωνικά ανεκτική Ευρώπη.

Είμαστε πανέτοιμοι για τη δύσκολη αυτή αποστολή. Ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πνεύμα διαλόγου και αλληλεγγύης, πραγματοποιούμε εδώ και μήνες συναντήσεις εκ του σύνεγγυς και με ψηφιακά μέσα, συζητώντας, σχεδιάζοντας και αποσαφηνίζοντας το κοινό μας όραμα για την Ευρώπη. Από την αρχή αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε τη Στρατηγική Ατζέντα της Ε.Ε. ως πρότυπο, στο οποίο προσθέσαμε τις προτεραιότητες και τις απόψεις μας.

Ουδείς μπορούσε ασφαλώς να προβλέψει την κλίμακα των προκλήσεων που δημιούργησε η πανδημία COVID-19. Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να κινηθούμε γρήγορα, σχεδιάζοντας εκ νέου το πρόγραμμά μας, για να το προσαρμόσουμε στην παρούσα μεγάλη κρίση. Το νέο πρόγραμμα περιλαμβάνει, έτσι, δέσμευση για εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για αντιμετώπιση της COVID-19 και τη συνεχιζόμενη προσήλωση στις προτάσεις της Κομισιόν για πιο φιλόδοξο, ευρύ και συντονισμένο σύστημα διαχείρισης κρίσεων στο εσωτερικό της Ε.Ε., ικανό να αντιμετωπίζει επείγοντα περιστατικά, όπως η πανδημία ή οι κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Προτεραιότητά μας παραμένει η ρωμαλέα ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η αποκατάσταση και εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και η άοκνη προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Χρηματοοικονομικό Πλαίσιο 2021-2027, αλλά και το Πακέτο Ανάκαμψης, που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη εκκίνηση των νέων προγραμμάτων και οικονομικών εργαλείων.

Οι τρεις προεδρίες θα επενδύσουν στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και αποτελεσματικής Ε.Ε., ικανής να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών μας, βασισμένης στις θεμελιώδεις αξίες και στον σεβασμό, στην αναλογικότητα και στην επικούρηση. Για να αντιμετωπίσουμε τις κοινωνικές και ανθρώπινες διαστάσεις της κρίσης, οι τρεις προεδρίες δεσμεύονται να εφαρμόσουν τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η Σύνοδος για το Μέλλον της Ευρώπης πρέπει επίσης να συμβάλει στην ανάπτυξη πολιτικών οι οποίες θα προσφέρουν απτά οφέλη στους πολίτες. Θα προσπαθήσουμε επίσης να θεσμοθετήσουμε στενή, ισότιμη σχέση μεταξύ της Βρετανίας και των κρατών-μελών της Ε.Ε. Οι δεσμεύσεις αυτές βασίζονται στις τέσσερις κεντρικές φιλοδοξίες πάνω στις οποίες συμφωνήσαμε πριν από την κρίση.

Πρώτον, να προστατεύσουμε τους πολίτες και τις ελευθερίες μας επαναδιαβεβαιώνοντας τη στήριξή μας στην πλήρη εφαρμογή των αξιών της Ενωσης, συμπεριλαμβανομένου και του κράτους δικαίου σε όλη την Ε.Ε. Οι τρεις προεδρίες έχουν δεσμευθεί επίσης στην καθολική εφαρμογή των κανόνων ισότητας, στην προώθηση της πολιτιστικής ποικιλίας, στην ψηφιακή ασφάλεια των πολιτών και στην ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος. Η Ε.Ε. χρειάζεται συνολική, μόνιμη και ουσιαστική λύση του μεταναστευτικού: μια από τις προτεραιότητες για τις τρεις προεδρίες θα είναι η εφαρμογή της Νέας Συμφωνίας για τη Μετανάστευση. Θα εστιάσουμε επίσης στην εφαρμογή των μέτρων της συνθήκης Σένγκεν και στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., με στόχο την πλήρη αποκατάσταση λειτουργίας της Ζώνης Σένγκεν.

Δεύτερον, θα αναπτύξουμε την οικονομική μας βάση με στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκού προτύπου για το μέλλον, το οποίο θα περιλαμβάνει δέσμευση για πλήρη αποκατάσταση και εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών της, όπως η προώθηση της ισονομίας, οι επενδύσεις στην έρευνα, η ανάπτυξη και οι δεξιότητες, η εκπόνηση φιλόδοξης βιομηχανικής πολιτικής για την Ε.Ε., η οποία θα ευνοεί την ευρωπαϊκή παραγωγή, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την εφαρμογή εύκαμπτης πολιτικής συνοχής και την προώθηση της ψηφιακής μεταμόρφωσης της Ευρώπης.

Τρίτον, θα συμβάλουμε στην οικοδόμηση κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Νόμου για το Κλίμα, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή Πράσινου «Νιου Ντιλ», ενισχύοντας τις προσπάθειες αντιμετώπισης της φτώχειας, ευνοώντας την πρόσβαση όλων των εργαζομένων στην κοινωνική ασφάλιση και εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των Αρχών του ΟΗΕ για την Επιχειρηματικότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε όλη την Ε.Ε.

Τέταρτον, οι τρεις προεδρίες θα προωθήσουν τις ευρωπαϊκές αξίες στον κόσμο, στις οποίες περιλαμβάνονται η πολυμερής και βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη, η επιδίωξη φιλόδοξων διμερών συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου και η προστασία των επενδύσεων. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Οι τρεις προεδρίες δεσμεύονται επίσης να ενισχύσουν τους πολιτικούς δεσμούς της Ε.Ε. με την Αφρική, την Ασία, τη Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με στόχο την ανάδειξη της Ε.Ε. σε υπεύθυνο, ικανό και αξιόπιστο διεθνή εταίρο για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας.

Ολα αυτά –και πολλά ακόμη– περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των τριών προεδριών. Επαφίεται τώρα σε όλους μας, μέλη του Συμβουλίου, της Κομισιόν, του Ευρωκοινοβουλίου και σε κάθε Ευρωπαίο, η επίδειξη του αναγκαίου θάρρους για την κοινή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Η ενότητα καθίσταται σήμερα αναγκαία, ενώ ο μόνος δρόμος προς ένα καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον περνάει μέσα από την κοινή αποφασιστική δράση.

ΜΙΚΑΕΛ ΡΟΤ, Αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανίας

ΑΝΑ ΠΑΟΥΛΑ ΖΑΚΑΡΙΑΣ, Αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας

ΓΚΑΣΠΕΡ ΝΤΟΒΖΑΝ, Αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας

Trio Programme of the Council of the European Union (1 July 2020 - 31 December 2021)

www.kathimerini.gr

Επιστροφή στην αρχική σελίδα