Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού Τόμας Ράχελ στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Thomas Rachel

Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, Τόμας Ράχελ, © BMBF

11.06.2019 - Συνέντευξη

Δήλωση του Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας, κ. Τόμας Ράχελ, στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Αυτό αποδεικνύεται από την ανάπτυξη στη Γερμανία: μέσω της στρατηγικής υψηλής τεχνολογίας (High-Tech-Strategy) κατορθώσαμε τα δέκα τελευταία χρόνια να αναπτύξουμε την πολιτική καινοτομίας μας προς την κατεύθυνση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων και του οράματος μελλοντικών προγραμμάτων, όπως η «Βιομηχανία 4.0.». Επιπλέον, συνειδητοποιήσαμε ότι οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με διεθνή συνεργασία. Για το λόγο αυτό θέσαμε, μεταξύ άλλων, ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μας με τους διεθνείς εταίρους μας.

Η Ελλάδα με τους εξαιρετικούς της επιστήμονες αποτελεί έναν πολύ καλό εταίρο για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Και η Ελλάδα χρησιμοποιεί, πλέον, σε μεγάλο βαθμό την παιδεία, την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριες δυνάμεις για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, ξεκινήσαμε ήδη από το 2013 το πρώτο κοινό ερευνητικό πρόγραμμα με τους Έλληνες εταίρους μας. Η απήχηση στην κοινότητα των ερευνητών ήταν θεαματική -τόσο σε ότι αφορά την ποσότητα, όσο και την ποιότητα των αιτήσεων. Το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων ήταν ένας από τους σημαντικότερους λόγους, για τον οποίο συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2016 η ανανέωση του προγράμματος.

Και στο νέο πρόγραμμα εστιάζουμε σε θέματα, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο χώρες. Σε αυτά συγκαταλέγονται η έρευνα γύρω από θέματα υγείας, η βιοοικονομία, η ενέργεια, η έρευνα υλικών και οι καίριες τεχνολογίες αιχμής (π.χ. φωτονικές τεχνολογίες). Στην έρευνα για ζητήματα ενέργειας συνεχίζουμε με τα θέματα του πρώτου προγράμματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η ασφαλής, καθαρή και αποτελεσματική ενέργεια. Στην έρευνα για ζητήματα υγείας υπήρξε μία μετατόπιση στους στόχους σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα. Ενώ το 2013 στο επίκεντρο βρισκόταν η έρευνα για τον καρκίνο του στήθους, τώρα η έρευνα εστιάζει στις λοιμώδεις νόσους, που μεταδίδονται από ζώα σε ανθρώπους. Στις θεωρητικές και κοινωνικές επιστήμες οι επιστήμονες διερευνούν την εξέλιξη της πολιτιστικής και θεσμικής καινοτομίας στην οικονομία, την πολιτική, τη διοίκηση και την κοινωνία των πολιτών αναλύοντας τις συνθήκες για επιτυχείς καινοτομίες σε Γερμανία και Ελλάδα. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, θέτοντας στο μικροσκόπιο τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

Για τα εικοσιτέσσερα προγράμματα, που ξεκίνησαν το 2018 στο πλαίσιο του δεύτερου ελληνογερμανικού προγράμματος για έρευνα και καινοτομία, η Γερμανία και η Ελλάδα επενδύουν η καθεμία έως εννέα εκατομμύρια Ευρώ. Πρόκειται για σημαντική αύξηση των κονδυλίων σε σχέση με το πρώτο πρόγραμμα, για το οποίο η κάθε πλευρά είχε διαθέσει από πέντε εκατομμύρια Ευρώ.

Πέρα από την προώθηση της νέας γενιάς επιστημόνων, μέσω του προγράμματος αυτού επιδιώκουμε κυρίως την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και οικονομίας. Γι’ αυτό και προάγουμε προγράμματα, στα οποία από τη μία πλευρά βρίσκεται ένα πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα και από την άλλη μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση ως μέρος της σύμπραξης. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε να ενισχύσουμε τη διάδοση της γνώσης στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας. Προκειμένου να υποστηρίξουμε τη διαδικασία αυτή, το ελληνογερμανικό πρόγραμμα συνοδεύεται για πρώτη φορά από μέτρα, που στοχεύουν στη μεταβίβαση γνώσης και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σημερινή εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου εργαστηρίου οι ελληνογερμανικές ομάδες των προγραμμάτων θα πρέπει να διερευνήσουν σε ένα πρώιμο στάδιο, πώς τα αποτελέσματά τους θα βρουν εφαρμογή στην αγορά. Θα εκπονήσουν συγκεκριμένα σχεδιαγράμματα μεταβίβασης και θα συνεχίσουν να τα αναπτύσσουν στην πορεία του προγράμματος. Η διαδικασία αυτή θα υποστηρίζεται από την πλευρά μας μέσω του «Fraunhofer Center for International Management and Knowledge Economy». Θεωρούμε δεδομένο ότι το στοχευμένο μέτρο της μεταβίβασης θα συμβάλλει καθοριστικά στο να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν τα αποτελέσματα των επιχορηγούμενων προγραμμάτων με επιτυχία σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς σε Γερμανία και Ελλάδα.

Το πρόγραμμα με την Ελλάδα είναι το μοναδικό διμερές και προσανατολισμένο σε διάφορα πεδία πρόγραμμα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας με ένα ευρωπαϊκό κράτος. Μπορούμε, επομένως, δικαίως να ισχυριστούμε ότι η ελληνογερμανική συνεργασία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας αποτελεί έναν φάρο συνεργασίας και ότι, επιπλέον, συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό στην υλοποίηση της «Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης» του έτους 2010.

www.ana.gr

Επιστροφή στην αρχική σελίδα